Calculeren, ontwerpen, tekenen, fabriceren, leveren, installeren en isoleren van lucht- en ventilatiekanalen voor utiliteits-, scheeps- en woningbouw, en industrie, dat is waar Ferrocal goed in is.

Ronald Smit ondernemer van het jaar 2017

Ronald Smit, directeur van het bedrijf Ferrocal in Brummen, mag zich ‘Ondernemer van het jaar 2017 noemen’. De uitreiking van deze jaarlijkse prijs vond plaats bij de netwerkbijeenkomst “Brummen Onderneemt” voor lokale ondernemers op dinsdagmiddag 16 mei in het Brummense gemeentehuis. Smit ontving uit handen van burgemeester Van Hedel de bijhorende zilveren legpenning en oorkonde. Hij was zichtbaar verrast en vereerd.

De Brummense ondernemer is opvolger van de Eerbeekse ondernemer Casper Heine, die vorig jaar als eerste de eer kreeg om zich ‘ondernemer van het jaar’ te noemen. Met onder meer deze prijs wil het gemeentebestuur meer focussen op de lokale economie alsmede een goed economisch en vestigingsklimaat in onze gemeente. In het besluit om Ronald Smit uit te roepen tot ‘ondernemer van het jaar’ constateren burgemeester en wethouders dat Smit met zijn bedrijf Ferrocal een actief beleid voert gericht op maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO). Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nemen een volwaardige plek in bij Ferrocal. Niet alleen staat het bedrijf garant als leerbedrijf voor leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, ook werkt Ferrocal samen met Delta om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen het bedrijf een plek te geven. Wat begon met twee personen is inmiddels uitgegroeid naar acht mensen.

In de afgelopen jaren heeft hij het voortouw genomen om het belang hiervan ook bij andere ondernemers over het voetlicht te krijgen. Zo was hij enkele jaren lang voorzitter van het ambassadeursteam Brummen Scoort. Dit is een team van ondernemers uit onze gemeente die de strijd aan gaat met collega’s uit Apeldoorn, Epe en Voorst met als doel om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast is er binnen het bedrijf Ferrocal ook continu oog voor duurzaamheid. Ferrocal nam deel aan de campagne ‘Duurzame100 Stedendriehoek’ om aandacht te vestigen aan duurzaamheid in de regio. Het bedrijf werkt met haar producten aan een beter binnenmilieu in bijvoorbeeld scholen, kantoren, winkels en ziekenhuizen. Ferrocal heeft het certificaat vooral te danken aan de grote inzet voor een goed milieu en duurzaamheid. “Dat alles bij elkaar maakt dat het gemeentebestuur Ronald Smit ziet als een voorbeeld van een bijzonder maatschappelijk verantwoord en betrokken lokale ondernemer”, constateerde Van Hedel daarom dinsdagmiddag in de centrale hal van het gemeentehuis.