Calculeren, ontwerpen, tekenen, fabriceren, leveren, installeren en isoleren van lucht- en ventilatiekanalen voor utiliteits-, scheeps- en woningbouw, en industrie, dat is waar Ferrocal goed in is.

Inkoop

De inkoop van producten en diensten is een belangrijk onderdeel van ons werk. Wij willen u correct en precies op tijd leveren. Wij verwachten daarom van onze leveranciers dat zij dat ook aan ons doen. Selectie, begeleiding en beoordeling van onze toeleveranciers doen we vanuit ons vastgelegde kwaliteitssysteem. ISO-gecertificeerde bedrijven genieten daarbij de voorkeur.

In de loop der jaren hebben we een goede band opgebouwd met leveranciers, dienstverleners en nevenaannemers.
De basis voor deze samenwerking bestaat uit: heldere contractafspraken, scherpe condities, een juiste prijs/kwaliteitsverhouding, betrouwbaarheid en continuïteit.

Verkoop

Na uw aanvraag en onze offerte houdt Ferrocal een verkoopgesprek met u. Daarin stemmen we wensen en mogelijkheden af om zo tot heldere contractafspraken te komen en een soepele projectuitvoering.

Planning

Planning is een van de belangrijkste onderdelen van úw, en dus ook van óns werk. Onze montage moet verlopen volgens uw bouwplanning. Door het coördineren van onze werkvoorbereiding en fabricage spelen we daar zoveel mogelijk op in. Wij hanteren vaak een Lean planning.

Ontwerp

Onze tekenaars/werkvoorbereiders/modelleurs verwerken uw gemaatvoerde en gecoördineerde tekeningen in DWG of Revit geleverde bestektekeningen tot productietekeningen en montagetekeningen in 3D.

Wat is getekend, ingemeten en genummerd wordt automatisch verwerkt door ons CAD/CAM-systeem. Die stuurt de machines in onze fabriek aan. Het systeem maakt ook gegevensuitwisseling met de klant via AutoCad of BIM mogelijk.

Productie

In onze eigen fabriek in Brummen maken wij alle rechthoekige en ronde lucht- en ventilatiekanalen zelf. De machines worden aangestuurd vanuit ons CAD/CAM-systeem, waarin alle tekeningen en ontwerpen zijn ingevoerd.

Een geautomatiseerd planning- en voorraadbeheersysteem zorgt voor de logistieke ondersteuning van de productie.

Vakbekwame medewerkers met de modernste apparatuur voeren de productie uit.

Tijdens het gehele proces vinden controles plaats, aan de hand van ons kwaliteitshandboek. Dat begint bij het inkomend materiaal en duurt voort tot en met de montage van het eindproduct.

Montage

Al onze lucht- en ventilatiekanalen worden gemonteerd door LUKA- en VCA-gecertificeerde monteurs.

De monteurs van Ferrocal installeren en isoleren de lucht- en ventilatiekanalen ter plekke aan de hand van tekeningen van onze tekenaars/werkvoorbereiders/modelleurs. Daarna worden de systemen getest op luchtdichtheid volgens de luchtdichtheidsklasse C. De luchttransportweg dient te voldoen aan een systeemcertificaat welke door de Luka wordt toegezonden.

Bij de start en uitvoering van het project zijn de projectleiders aanwezig. Bij Ferrocal hechten wij veel waarde aan goede en tijdige communicatie.